menu

Privacy Statement

Jij vindt je privacy belangrijk. Wij ook!

Wij zijn VIVAT, het moederbedrijf van onder meer Zwitserleven, Reaal, nowGo en ACTIAM. Wij bieden verzekeringen en andere financiële producten en diensten aan.

Wij verzamelen je persoonsgegevens wanneer je een product of dienst van ons afneemt, onze websites bezoekt of mobiele apps gebruikt. We hebben persoonsgegevens ook nodig om onze producten en diensten te kunnen uitvoeren, onderhouden en verbeteren. Bij alles wat we doen behandelen wij je persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier. In dit Privacy Statement leggen we onder meer uit wat we met welke persoonsgegevens doen, waarom we ze nodig hebben, wanneer we ze delen met derde partijen, hoe we ze beveiligen en wat je rechten zijn.

VIVAT neemt jouw privacy serieus. Wil je een beroep doen op het inzagerecht, klik hier. Heb je een vraag of klacht? Klik hier en laat het ons weten. Je kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming, via privacy@vivat.nl of per post naar VIVAT, ter attentie van de functionaris voor de gegevensbescherming, Postbus 274, 1800 BH Alkmaar. Ben je na afwikkeling van een klacht nog steeds ontevreden dan kun je ook contact opnemen met de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

We kunnen dit privacy statement wijzigen. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd in mei 2018. Klik hier als je wilt weten wat de belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige versie.

Tenslotte, als je twijfelt of een bericht, app, of website van ons afkomstig is, of je hebt een datalek ontdekt, neem dan contact op met: informatiebeveiliging@vivat.nl.


1. Wie zijn wij?

VIVAT N.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door alle ondernemingen binnen de VIVAT groep. Ga voor meer informatie naar www.vivat.nl. Wij zorgen ervoor dat alle tot de VIVAT groep behorende ondernemingen zich houden aan de op hen van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving. De VIVAT groep bestaat uit VIVAT N.V. en al zijn huidige en toekomstige dochtermaatschappijen, waaronder:


2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over een persoon zeggen en die wij tot die persoon kunnen herleiden. Verschillende stukjes informatie bij elkaar verzameld kunnen ook herleidbaar zijn tot een persoon. Bijvoorbeeld: alleen je geslacht is geen persoonsgegeven maar vermoedelijk wel in combinatie met je postcode en je leeftijd. De persoonsgegevens die we binnen VIVAT verzamelen zijn onderverdeeld in de volgende vier categorieën: