menu
vigi

Privacy statement

1. Jij vindt je privacy belangrijk. Wij ook.

De ondernemingen uit de VIVAT groep bieden verzekeringen en andere financiële producten en diensten aan. We hebben jouw persoonsgegevens nodig om onze producten en diensten te kunnen verzorgen. We gebruiken je persoonsgegevens ook om onze producten en diensten te verbeteren en zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke situatie, wensen en behoeften.

In dit privacy statement kun je lezen welke gegevens wij verzamelen wanneer je klant van ons bent, je onze websites bezoekt of mobiele apps gebruikt, wanneer je gegevens met ons deelt via sociale media of op een andere manier contact met ons zoekt. Ook leggen we uit waarvoor we je gegevens gebruiken, wie toegang heeft tot je gegevens en met wie we je gegevens delen.

Wil je weten hoe je ons kunt bereiken? Onze contactgegevens vind je hier.


2. Wie zijn wij?

2.1 Algemeen
De VIVAT groep (de "VIVAT groep") bestaat uit VIVAT N.V. en zijn huidige en toekomstige dochtermaatschappijen (ieder een "VIVAT onderneming"). Dochtermaatschappijen van VIVAT N.V. zijn onder andere:

VIVAT Schadeverzekeringen N.V.: Biedt onder andere verzekeringen aan en levert (financiële) diensten onder de namen Reaal, Zelf, Proteq, Proteq Dier & Zorg, Route Mobiel, Zwitserlevel, nowGo en Vigi.

SRLEV N.V.: Biedt onder andere (pensioen) verzekeringen aan en levert (financiële) diensten onder de namen Zwitserleven en Reaal.
Actiam N.V.: Verleent onder andere financiële diensten en verricht vermogens- beheeractiviteiten.

De aanbieder van de Vigi app, al dan niet i.o.

Tenzij anders aangegeven, wordt in deze privacy policy met de begrippen "VIVAT", "we" en "ons" bedoeld de betreffende VIVAT onderneming.

2.2 Verantwoordelijke
VIVAT N.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door alle VIVAT ondernemingen. VIVAT N.V. voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens financiële Instellingen. En VIVAT N.V. zorgt ervoor dat alle VIVAT ondernemingen je persoonsgegevens in overeenstemming hiermee verwerken.

2.3 Uitwisseling gegevens
Binnen de VIVAT groep zien wij klanten van een VIVAT onderneming, ook als klanten van andere VIVAT ondernemingen. We slaan daarom bepaalde gegevens centraal op in onze systemen. Deze gegevens zijn ook toegankelijk voor andere VIVAT ondernemingen voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacy policy. Bijvoorbeeld voor een verantwoord acceptatiebeleid en om fraude of misbruik te voorkomen en te bestrijden (zie par. 4.1.a en 4.1.c). Of om je goede dienstverlening of advies te bieden. Bijvoorbeeld om je te adviseren over producten en diensten van andere VIVAT ondernemingen als je contact met ons opneemt. Of om je vragen over de producten en diensten van verschillende VIVAT ondernemingen te beantwoorden (zie verder par. 4.1.b). Daarnaast wisselen we binnen de VIVAT groep gegevens met elkaar uit voor statistisch onderzoek en gerichte marketing (zie par. 4.1.e en 4.1.f). We hanteren een strikt toegangsbeleid en controleren dat actief. Al onze medewerkers zijn verplicht om je gegevens geheim te houden.


3. Welke gegevens verzamelen we?

3.1 Algemeen
We verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

a. Producten en diensten
Gegevens die je verstrekt bij je aanvraag voor onze producten of diensten en gegevens die we zelf vastleggen bij de beoordeling van je aanvraag of de levering van onze producten en diensten.

Voor je aanvraag leggen we de gegevens vast die je aan ons of onze samenwerkingspartners (zie par. 5.a) verstrekt. Deze gegevens kunnen onder meer bestaan uit je naam, adres en woonplaats, je emailadres, telefoonnummer, geboortedatum, je rekeningnummer, je schadeverleden en - voor zover noodzakelijk - strafrechtelijke gegevens en gezondheidsgegevens. Sommige van deze gegevens kwalificeren als bijzondere gegevens. Zie daarover par.3.2.

Voor de beoordeling van je aanvraag hebben we toegang tot gegevens die andere VIVAT ondernemingen over jou hebben vastgelegd (zie ook par. 2.3). We kunnen ook gebruik maken van externe bronnen (zie voor meer informatie par. 4.1.c.)

Bij de levering van onze producten en diensten leggen we ook gegevens vast, zoals het type en de looptijd van de overeenkomst, de toepasselijke premie en polisvoorwaarden, je polisnummer, eventuele schade die je meldt, de beoordeling van je schademelding en de hoogte van een eventuele uitkering.

Voor het gebruik van sommige online diensten en apps vragen we je om een account aan te maken en een aantal gegevens over jezelf in te vullen. Voor meer informatie over de gegevens die we verzamelen als je inlogt met je sociale media profiel, zie par. 3.1.d.

b. Communicatie
Gegevens die we vastleggen als je contact zoekt met onze medewerkers.

Via de website, onze apps, sociale media kun je vragen stellen aan onze medewerkers. Om je vragen te beantwoorden gebruiken we je contactgegevens. We registreren ook je vragen in onze systemen. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben onze medewerkers toegang tot centraal opgeslagen gegevens die andere VIVAT ondernemingen hebben vastgelegd (zie voor meer informatie par. 2.3 en 4.1.b).

Daarnaast kunnen we telefoongesprekken opnemen voor training- en coaching doeleinden, het voorkomen en bestrijden van fraude en misbruik en de naleving van wettelijke verplichtingen. Voor meer informatie, zie par. 4 (Doeleinden gebruik) hierna. Je hebt het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of daarvan een kopie te ontvangen.

Onze websites zijn zo goed mogelijk beveiligd om misbruik te voorkomen. Alle medewerkers die jouw gegevens kunnen inzien, zijn verplicht deze geheim te houden. Maak je gebruik van social media om met ons te communiceren, dan kunnen wij niet instaan voor de bescherming van de persoonsgegevens die je via (onbeveiligde) sociale media met ons deelt. Wij delen geen vertrouwelijke en gevoelige informatie (zoals rekening- of BSN nummers, strafrechtelijke gegevens, medische gegevens) met je via onbeveiligde sociale media.

c. Digitale media
Gegevens over je gebruik van onze digitale media, zoals onze website en apps.

Als je onze websites bezoekt of onze apps gebruikt, dan registreren we bepaalde gegevens over jou. Zoals je IP-adres, je internet service provider, de browser die je gebruikt, je besturingssysteem, de webpagina's die je bezoekt, de dag en het tijdstip van je bezoek en de website die je heeft doorverwezen naar onze website.

Als dat noodzakelijk is voor een functie van de app, dan gebruiken we met jouw toestemming ook je locatiegegevens. Je kunt je toestemming ieder moment intrekken via de app of de instellingen van je mobiele telefoon.

Voor meer informatie over de cookies en vergelijkbare technieken die we gebruiken, zie ons cookie statement.

d. Social media en andere gegevens die je met ons deelt
Afhankelijk van de voorkeuren die je hebt ingesteld op sociale mediasites, kunnen bepaalde gegevens met ons worden gedeeld als je gebruik maakt van sociale media. Bijvoorbeeld als je contact met ons zoekt via sociale media of als je inlogt met je sociale media profiel op onze online diensten. Wij ontvangen dan bijvoorbeeld je naam, geboortedatum en interesses. Voor meer informatie over welke de gegevens wij ontvangen en het aanpassen van je instellingen, raden we je aan om de website en de privacy policy van de sociale media aanbieder te raadplegen. Voor meer informatie over sociale media cookies, zie ons cookie statement.

Je kan bijvoorbeeld ook online een klantonderzoek invullen of een review achterlaten op onze websites.

3.2. Bijzondere gegevens
Sommige categorieën persoonsgegevens die we verzamelen kwalificeren als 'bijzondere gegevens' op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor sommige financiële producten en diensten hebben we bijvoorbeeld je medische of strafrechtelijke gegevens nodig. Als wij gegevens van je arts nodig hebben, kan dat alleen met jouw voorafgaande toestemming. Onze medische adviseurs zijn verantwoordelijk voor jouw gezondheidsgegevens en hebben een beroepsgeheim. Je kunt er ook zelf voor kiezen om bijzondere gegevens met ons te delen, bijvoorbeeld wanneer je bepaalde foto's bij je schademelding voegt. Je bijzondere gegevens gebruiken we alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan of met jouw toestemming. Als je bijzondere gegevens met ons deelt, stem je ermee in dat we deze gegevens gebruiken voor de aangegeven doeleinden. Je toestemming kun je ieder moment intrekken. Houd er rekening mee dat je in sommige gevallen dan geen of minder goed gebruik kan maken van onze producten en diensten.


4. Voor welke doeleinden gebruiken we je gegevens?

4.1 Algemeen
VIVAT gebruikt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Producten en diensten
De behandeling en beoordeling van je aanvraag, de administratie van de overeenkomst en de levering van onze producten en diensten.

We gebruiken de gegevens die je verstrekt bij je aanvraag (zie par.3.1.a) om je aanvraag in behandeling te nemen en te beoordelen. Om je aanvraag te beoordelen kunnen we ook andere bronnen gebruiken (zie voor meer informatie par. 3.1.a en par. 4.1.c). De beoordeling van je aanvraag kan deels via een geautomatiseerde verwerking plaatsvinden. Indien gewenst gaan wij uiteraard graag met jou in gesprek over de uitkomst van die beoordeling.

Na goedkeuring van je aanvraag, gebruiken we je gegevens om de overeenkomst te administreren en onze producten en diensten te verzorgen. Zo gebruiken we je contactgegevens om je de polis en facturen toe te sturen. Je schademelding gebruiken we om je recht op een uitkering te beoordelen. Heb je recht op een uitkering, dan gebruiken we je naam en rekeningnummer voor het afwikkelen van de betaalopdracht. Daarnaast gebruiken we je gegevens voor preventief advies, bijvoorbeeld om je te informeren over mogelijkheden om schade te voorkomen.

Daarnaast gebruiken we je gegevens voor de verzorging van onze online diensten, bijvoorbeeld door je gegevens en polis beschikbaar te maken binnen je beveiligde persoonlijke account.

b. Communicatie
Om je vragen te beantwoorden als je contact zoekt met onze medewerkers.

De gegevens die we verzamelen of toegankelijk zijn voor communicatie (zie par. 3.1.b), gebruiken we om je vragen te beantwoorden en je te adviseren over de producten en diensten van de VIVAT groep. Zie voor meer informatie par. 2.3 en par. 3.1.b.

c. Fraude en misbruik
Om fraude en misbruik te voorkomen en te bestrijden.

Als financiële dienstverlener moeten wij bepaalde belangen beschermen. Zowel onze eigen belangen als die van de financiële sector in zijn algemeenheid.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Voor dit doel wisselen de VIVAT ondernemingen onderling ook informatie met elkaar uit (zie par. 2.3).

Daarnaast kunnen we hiervoor externe bronnen gebruiken. Zo kunnen we voor de beoordeling van je aanvraag je gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem te Zeist. De doelstelling van deze voor verzekeraars opgerichte stichting is het beheersen van risico's en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Op de site van Stichting CIS vind je meer informatie en het privacyreglement van Stichting CIS.

Verder kunnen wij de incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector raadplegen en je hierin zo nodig registreren. Ook kunnen wij voor dit doel openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet.

d. Wet
Om onze wettelijke verplichtingen na te leven.

Als financiële dienstverlener zijn wij gebonden aan diverse (internationale) wet- en regelgeving. Op basis daarvan moeten wij bepaalde gegevens over jou vastleggen, zoals je BSN. Wet- en regelgeving kan ons er ook toe verplichten om gegevens over jou aan een overheidsinstelling, een toezichthouder of andere financiële instellingen door te geven (zie ook par. 4c en par. 5.d). Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank of een opsporingsinstantie.

e. Statistisch onderzoek
We doen statistisch onderzoek naar algemene trends in het gebruik van onze producten en diensten, websites, apps en social media en de algemene kenmerken en voorkeuren van onze (potentiële) klanten. Voor dit doel combineren en wisselen we binnen de VIVAT groep de volgende gegevens uit:

  • Gegevens die je aan ons verstrekt, zoals je naam, adres, geslacht, geboortedatum of leeftijd.
  • Gegevens die wij vastleggen bij de aankoop van een product en dienst, zoals type verzekering en looptijd.
  • Gegevens die we vastleggen als je contact zoekt met onze medewerkers, zoals de vragen die je stelt.
  • Gegevens die je met ons hebt gedeeld, zoals je sociale media profiel en de ingevulde klantonderzoeken.
  • Gegevens over je gebruik van en interactie met onze digitale media (zie par. 3.1.c).
  • Geaggregeerde gegevens die we ontvangen uit openbare bronnen (zoals het kadaster, CBS, Kamer van Koophandel) of van derden.

Voor statistisch onderzoek gebruiken we uitsluitend geaggregeerde gegevens, die zijn losgekoppeld van je naam en e-mailadres. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerd niveau gerapporteerd en zijn niet te herleiden tot individuen. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om onze producten en diensten te evalueren en te verbeteren. Zonder jouw toestemming worden deze gegevens niet gebruikt voor specifiek op jou gerichte marketingactiviteiten (zie par. 4.1.f).

f. Gerichte marketing
Om onze producten en diensten op je af te stemmen en je passend en gericht te informeren.

Ons doel is om jou de allerbeste producten en diensten te bieden die je leven zo makkelijk mogelijk maken. En je alleen berichten te sturen met nieuws en aanbiedingen van de VIVAT groep of onze samenwerkingspartners die relevant zijn voor jou.

Om onze diensten, producten en berichten af te stemmen op jouw voorkeuren en gedrag, maken wij geautomatiseerd gebruik van jouw data. We gebruiken, combineren en wisselen dezelfde gegevens uit binnen de VIVAT groep als we doen voor statistisch onderzoek (zie par. 4.1.e hiervoor).

Wij, of een andere VIVAT onderneming, kunnen je bijvoorbeeld berichten sturen met de laatste ontwikkelingen, nieuws, acties, prijsvragen, loyaliteitsprogramma's, algemene aanbiedingen en (nieuwe) producten of diensten van de VIVAT groep of onze samenwerkingspartners (voor meer informatie over onze samenwerkingspartners, zie par.5.c).

Onze berichten versturen we via verschillende digitale kanalen, zoals e-mail, apps, sociale media en je persoonlijke account.

VIVAT kan je e-mailadres bijvoorbeeld gebruiken voor custom audience targeting via Facebook. Hiermee zorgen we ervoor dat alleen onze klanten en gebruikers VIVAT berichten via Facebook te zien krijgen. Zie voor meer informatie: facebook.com/business/a/custom-audiences Wil je niet dat we je emailadres voor dit doel gebruiken, dan kun je dit op ieder moment aangeven via het volgende e-mailadres: info@vivat.nl.

Zonder jouw toestemming gebruiken we de onder par. 4.1.e beschreven gegevens niet voor specifiek op jou gerichte marketingactiviteiten. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je op ieder moment eenvoudig afmelden. Bijvoorbeeld door op de daarvoor bestemde link in het bericht te klikken of je instellingen aan te passen in je profiel.

4.2 Verwerken persoonsgegevens
Over het algemeen verwerken wij je persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij in dit privacy statement hebben beschreven. Wanneer wij je gegevens gebruiken voor andere (verwante) doelstellingen, treffen we extra maatregelen voor gegevensbescherming als dit wettelijk is vereist.

5. Aan wie verstrekken we je gegevens?

VIVAT verstrekt je persoonsgegevens aan de volgende derden:

a. Adviseurs en franchisenemers
Voor sommige diensten en producten werken we samen met onafhankelijke adviseurs en franchisenemers. Via deze adviseurs kun je bijvoorbeeld een aanvraag indienen of schade melden. Voor dit doel wisselen je gegevens uit met deze adviseurs en franchisenemers, zoals je naam, adres en woonplaats. Ook voor marketingactiviteiten kunnen je persoonsgegevens worden uitgewisseld met onafhankelijke adviseurs en franchisenemers.

b. Artsen en medisch adviseurs
Zie voor meer informatie, par. 3.2.

c. Samenwerkingspartners
Sommige producten en diensten bieden we aan in samenwerking met partners. Aan onze samenwerkingspartners verstrekken we de gegevens die zij nodig hebben om hun producten en diensten aan je te kunnen leveren. Met jouw toestemming sturen wij je gerichte berichten over de laatste ontwikkelingen, nieuws, acties, prijsvragen, loyaliteitsprogramma's, algemene aanbiedingen en (nieuwe) producten of diensten van onze samenwerkingspartners (voor meer informatie, zie par. 4.1.f).

d. Overheidsinstellingen, toezichthouders en andere financiële instellingen
Uitsluitend als VIVAT hiertoe wettelijk is verplicht, verstrekken we je persoonsgegevens aan overheidsinstellingen (zoals de Belastingdienst en opsporingsinstanties) en toezichthouders (zoals de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank). Daarnaast moeten we je in sommige gevallen registreren in incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector. Deze registers zijn ook toegankelijk voor andere financiële instellingen. Voor meer informatie, zie par. 4.1.c.

e. Leveranciers
VIVAT kan derde partijen inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Die partijen verkrijgen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de uitbestede werkzaamheden te kunnen uitvoeren. VIVAT heeft met de door haar ingeschakelde derden de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Sommige van onze leveranciers zijn gevestigd in een land buiten de Europese Unie. De regelgeving in deze landen voorziet niet altijd in eenzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als Europese regelgeving. We hebben daarom met deze leveranciers overeenkomsten gesloten waarin ze zich verplichten om passende waarborgen te treffen (zogeheten EU modelcontracten).

6. Beveiliging en bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en VIVAT heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Indien je twijfelt of een bericht, app, of website van VIVAT afkomstig is of heb je een zwakke plek ontdekt in onze dienstverlening, neem dan contact op met: informatiebeveiliging@vivat.nl. Wij zullen waar nodig de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte stellen.

Wees voorzichtig met de apparaten die je gebruikt voor onze online diensten en mobiele apps en tref zelf de nodige beveiligingsmaatregelen.

Tenzij wij verplicht zijn om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren, bewaart VIVAT je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens in principe verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd. In specifieke gevallen kunnen we je gegevens nog wel bewaren voor juridische procedures. Gearchiveerde en geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

7. Andere omgevingen en social media

Onze websites en apps bevatten links naar omgevingen van derden, waaronder social media aanbieders. Als je deze links volgt, verlaat je onze websites en apps. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites, apps of social media van derden. Het gebruik van deze websites, apps en social media zijn je eigen verantwoordelijkheid. Voor meer informatie over hoe deze derden met je gegevens omgaan raden we aan om de privacy policies van deze derden te raadplegen (indien aanwezig). Maak je gebruik van social media om gegevens met ons te delen of met ons te communiceren, zie dan ook par. 3.1.d en 4.1.b.

Veel social media aanbieders zijn buiten de Europese Unie gevestigd en slaan jouw persoonsgegevens buiten de Europese Unie op. Hierdoor is het mogelijk dat jouw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie.

8. Jouw rechten

Als klant of gebruiker van onze digitale media heb je de volgende rechten op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens:

a. Recht van inzage
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die VIVAT over je verwerkt. Dit houdt in dat je kan opvragen welke persoonsgegevens zijn geregistreerd door VIVAT en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Dit kan door een verzoek voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer, een kopie van een geldig legitimatiebewijs en de VIVAT onderneming waar je verzoek betrekking op heeft, te e-mailen naar: info@vivat.nl, VIVAT kan hiervoor een (geringe) kostenvergoeding vragen.

b. Recht op rectificatie
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn.

c. Recht om gegevens te laten verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten wissen als jouw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt of omdat je je toestemming hebt ingetrokken en VIVAT geen andere rechtsgrond meer heeft voor de verwerking.

d. Recht van bezwaar
Je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens door VIVAT als jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kan je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van je persoonsgegevens voor statistisch onderzoek. Je kunt dit doen via de 'MIJN' omgeving op de website of in de VIVAT app. Je kunt je keuze op ieder moment aanpassen.

e. Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde verwerking
Je hebt het recht om bij geautomatiseerde verwerkingen, waarvoor je niet expliciet je toestemming hebt gegeven, je standpunt kenbaar te maken en het recht om dit geautomatiseerde besluit aan te vechten.

9. Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je dit privacy statement daarom regelmatig te raadplegen. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 1 september 2016.

Melding
VIVAT heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen staan in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens en kun je hier vinden.

Vragen of inlichtingen
Heb je vragen over dit privacy statement of wens je meer informatie over jouw persoonsgegevens? Dan kun je contact met ons opnemen.